ΤΑΦ

Ράβδος 8.0 mm μινιαρισμένη σε σχήμα Τ. Χρησιμοποιούνται για τη στήριξη των επικαλύψεων σε κατασκευές με φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος.

SKU: ΤΑΦ Κατηγορία: