Ανακαίνιση υφιστάμενης κατασκευής στο Μαρούσι

Ανακαίνιση υφιστάμενης κατασκευής στο Μαρούσι


Project Description

Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel σε συμβατική κατασκευή με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.