Προσθήκη ορόφου σε υφιστάμενη πολυκατοικία στον Πειραιά

Προσθήκη ορόφου σε υφιστάμενη πολυκατοικία στον Πειραιά


Project Description

Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 𝟑𝐃 𝐏𝐚𝐧𝐞𝐥, σε εξωτερικές/ εσωτερικές τοιχοποιίες, στηθαία, επικαλύψεις οροφών και μεταλλικών στοιχείων σε υφιστάμενη μεταλλική κατασκευή προσθήκης 6ου και 7ου ορόφου.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.