Γωνιακό γαλβανισμένο πλέγμα

Στα πάνελ όταν συνδέονται γωνιακά τοποθετείται ειδικό τεμάχιο PLG [πρόσθετο γωνιακό γαλβανισμένο πλέγμα 100 cm x 40 cm].

SKU: PLG Κατηγορία: