Πλέγμα

Στο εργοστάσιο κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια PLP [πλέγμα Π] με πλέγμα ιδίας διατομής και καρέ, τα οποία χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένα σημεία στο προαναφερθέν γαλβανισμένο χαλύβδινο πλέγμα Ø 3.0 #50*50mm στην ενίσχυση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας.

SKU: Πλέγμα Κατηγορία: