Ισόγεια κατοικία στη Λευκωσία Κύπρου

Ισόγεια κατοικία στη Λευκωσία Κύπρου


Project Description

Εφαρμογή των δομικών στοιχείων 3D Panel σε εξωτερικές, εσωτερικές τοιχοποιίες και οροφή, σε ισόγεια κατοικία με φέρουσα τοιχοποιία.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση gunite. (εκτοξευόμενο σκυρόδεμα)