Διώροφη κατοικία με υπόγειο και σοφίτα στο Κοκκίνη Χάνι Ηρακλείου

Διώροφη κατοικία με υπόγειο και σοφίτα στο Κοκκίνη Χάνι Ηρακλείου


Project Description

Διώροφη κατοικία με υπόγειο και σοφίτα στo Κοκκίνη Χάνι Ηρακλείου.

Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 𝟯𝗗 𝗣𝗮𝗻𝗲𝗹-W 300 𝗘𝗣𝗦 𝟭𝟬𝟬 [πάχος μόνωσης 300mm- τελικό πάχος τοίχου 360mm], στις εξωτερικές τοιχοποιίες, του συστήματος οπλισμένης θερμοπρόσοψης 𝟯𝗗 𝗣𝗮𝗻𝗲𝗹-Τ 𝟱𝟬 𝗘𝗣𝗦 𝟭𝟬𝟬 στις επικαλύψεις του φέροντος οργανισμού εξωτερικά, και του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 𝟯𝗗 𝗣𝗮𝗻𝗲𝗹-W 100 𝗘𝗣𝗦 50 για την κατασκευή των στηθαίων των εξωστών και του δώματος, σε κατασκευή με φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος.
💡Το πάχος μόνωσης, στο σύνολο του, στην εξωτερική τοιχοποιία [300mm] δεν προσμετρήθηκε στην πραγματοποιούμενη δόμηση.