Εφαρμογές Οπλισμένης Τοιχοποιίας

Ενίσχυση 3D Panel

Το σύστημα οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel αποτελείται από βιομηχανικά πάνελ διογκωμένης πολυστερίνης (μονωτικό υλικό) και γαλβανισμένων πλεγμάτων χαλύβδινων συρμάτων (οπλισμός).

Τα δομικά αυτά στοιχεία χρησιμοποιούνται ως υλικό πλήρωσης σε κατασκευές με φέροντες οργανισμούς μεταλλικών ή στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος.

Επένδυση

Τα πάνελ έχουν κατασκευαστεί με συγκεκριμένο τρόπο ώστε να εφαρμόζει το ένα μέσα στο άλλο, δηλαδή υπάρχει αρσενικό-θηλυκό δημιουργώντας πλέγμα αλληλοκάλυψης.

Χρησιμοποιώντας το πιστόλι αέρος (συρραπτικό μηχάνημα) και τα μεταλλικά κλιπς υλοποιείται η σύνδεση των πάνελ.

Το 3D PANEL εξασφαλίζει εύκολη και γρήγορη συναρμογή μειώνοντας τον χρόνο κατασκευής σε σχέση με τους συμβατικούς τρόπους δόμησης.

Θερμοπρόσοψη

Το σύστημα οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel αποτελείται από βιομηχανικά πάνελ διογκωμένης πολυστερίνης (μονωτικό υλικό) και γαλβανισμένων πλεγμάτων χαλύβδινων συρμάτων (οπλισμός).

Τα δομικά αυτά στοιχεία χρησιμοποιούνται ως υλικό πλήρωσης σε κατασκευές με φέροντες οργανισμούς μεταλλικών ή στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος.

Οπλισμένο Σκυρόδεμα

Τα πάνελ έχουν κατασκευαστεί με συγκεκριμένο τρόπο ώστε να εφαρμόζει το ένα μέσα στο άλλο, δηλαδή υπάρχει αρσενικό-θηλυκό δημιουργώντας πλέγμα αλληλοκάλυψης.

Χρησιμοποιώντας το πιστόλι αέρος (συρραπτικό μηχάνημα) και τα μεταλλικά κλιπς υλοποιείται η σύνδεση των πάνελ.

Το 3D PANEL εξασφαλίζει εύκολη και γρήγορη συναρμογή μειώνοντας τον χρόνο κατασκευής σε σχέση με τους συμβατικούς τρόπους δόμησης.

Σύμμικτες κατασκευές

Το σύστημα οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel αποτελείται από βιομηχανικά πάνελ διογκωμένης πολυστερίνης (μονωτικό υλικό) και γαλβανισμένων πλεγμάτων χαλύβδινων συρμάτων (οπλισμός).

Τα δομικά αυτά στοιχεία χρησιμοποιούνται ως υλικό πλήρωσης σε κατασκευές με φέροντες οργανισμούς μεταλλικών ή στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος.