Πολυκατοικίες στην Πάτρα

Πολυκατοικίες στην Πάτρα


Project Description

Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel σε εξωτερικές τοιχοποιίες και επικαλύψεις ορόφων σε δύο όμορες πολυκατοικίες στην Πάτρα. Σύμμικτες κατασκευές από πρότυπες μεταλλικές διατομές , πλάκες από λαμαρίνα και οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.