Διώροφη κατοικία με πυλωτή στο Πέραμα, Νομός Ρεθύμνου

Διώροφη κατοικία με πυλωτή στο Πέραμα, Νομός Ρεθύμνου


Project Description

Σύμμικτη  κατασκευή στην περιοχή Πέραμα στο Ρέθυμνο Κρήτης.

Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel σε σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές, πλάκες από  οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.