Μεταφερόμενη εκκλησία στον Πλακιά

Μεταφερόμενη εκκλησία στον Πλακιά


Project Description

Μεταφερόμενη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές με εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel στις εξωτερικές τοιχοποιίες και στις αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις ( Θόλοι, Τρούλος κτλ )