Μηχανικά χαρακτηριστικά τοιχοποιίας 3D Panel (Α.Π.Θ.)