Διώροφη κατοικία στο Ατσιπόπουλο, Νομός Ρεθύμνου

Διώροφη κατοικία στο Ατσιπόπουλο, Νομός Ρεθύμνου


Project Description

Σύμμικτη  κατασκευή στην περιοχή Ατσιπόπουλο, στο Ρέθυμνο Κρήτης.

Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel σε σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές , πλάκες από λαμαρίνα και οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.