Συγκριτική Μελέτη Μεταλλικού Κτηρίου με και χωρίς τοιχοποιία 3Δ