ΓΑΜΑ

Γίνεται χρήση αναμονών, οι οποίες είναι μεταλλικές βέργες Ø 8.0 μήκους 40cm με γωνία ανά 30cm, και σχηματίζουν πλαισιακή στήριξη. Ηλεκτροσυγκολλούνται ή  αγκυρώνονται στο φέροντα οργανισμό [μεταλλικό σκελετό ή οπλισμένου σκυροδέματος αντίστοιχα].

Στο δάπεδο αγκυρώνονται βλήτρα Ø 8.0 μήκους 40cm ανά 30cm.

SKU: ΓΑΜΑ Κατηγορία: