Σεισμική δοκιμή

Σεισμική δοκιμή

Ανακυκλιζόμενη ένταση
Προσομοίωμα σύμμικτης κατασκευής σε φυσική κλίμακα με οπλισμένη τοιχοποιία 3D Panel

Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας

Κατασκευή δοκιμίου

Δημιουργία του δοκιμίου για την διεξαγωγή της εργαστηριακής δοκιμής.

3D Panel

Τοποθέτηση τοιχοποιίας 3D Panel. Πριν την εφαρμογή της εκτοξευόμενης τσιμεντοκονίας.

Το δοκίμιο

Δοκιμή σύμμικτων πλαισίων με τοιχοποιία 3D Panel (σε ανακυκλιζόμενη φόρτιση). Στις υποβαλλόμενες δονήσεις για επιταχύνσεις από 5% – 160%.

Τα σχέδια κατασκευής του δοκιμίου

BOT
SIDE C
SIDE A
SIDE D
SIDE B
TOP

Τα σχέδια κατασκευής του δοκιμίου

BOT
SIDE A
SIDE C
SIDE D
SIDE B
TOP

Συμπεράσματα

 • Τοιχοποιίες από 3D Panel σε σύμμικτη δράση με πλαίσια από χάλυβα έχουν την δυνατότητα παραλαβής οριζοντίων σεισμικών δράσεων λόγω σεισμού.
 • Η ύπαρξη της τοιχοποιίας από 3D Panel μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης επιρροών 2ης τάξης για το σεισμό σχεδιασμού και τον κίνδυνο βλαβών για συχνούς σεισμούς.
 • Παρατηρείται μια σημαντική αύξηση τόσο της αντοχής, όσο και της δυσκαμψίας του πλαισίου λόγω της εφαρμογής των τοιχοπληρώσεων από 3D Panel.
 • Με την προσθήκη των πάνελ τοιχοπλήρωσης μειώνονται σημαντικά οι παραμορφώσεις του φορέα, ενώ οι τέμνουσες αυξάνονται ελάχιστα.
  Αυτό δείχνει ότι οι πλαίσια με τοιχοπληρώσεις είναι σε θέση να αποκριθούν ελαστικά με μικρές παραμορφώσεις ακόμα και σε μεγάλους σεισμούς, λαμβανομένης υπόψη της μεγάλης αντοχής των τοιχοπληρώσεων.
 • Η παρουσία τοιχοπληρώσεων από 3D Panel, με ή χωρίς ανοίγματα (κτίρια Β και Γ), έχει ευεργετικές συνέπειες στη συμπεριφορά του κτιρίου.
  Οι γωνιακές παραμορφώσεις των ορόφων περιορίζονται σημαντικά τόσο για το συχνό σεισμό, όσο και για το σεισμό σχεδιασμού.
  Με το τρόπο αυτό αυξάνεται η ευστάθεια του κτιρίου και μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης βλαβών.
 • Τοιχοποιίες από 3D Panel σε κατάλληλη διάταξη και επαρκή αριθμό μπορούν να υποκαταστήσουν σε μεταλλικά κτίρια τους κατακόρυφους συνδέσμους (αντιανέμια).
 • Δοκιμή σύμμικτων πλαισίων με οπλισμένη τοιχοποιία 3D Panel (σε ανακυκλιζόμενη φόρτιση).
  Στις υποβαλλόμενες δονήσεις για επιταχύνσεις από 5% – 160% !!! Δεν παρουσιάστηκαν ρωγμές για τις υποβαλλόμενες δονήσεις επιβεβαιώνοντας την απόλυτη αντισεισμική ασφάλεια.