Η 3D Panel Α.Ε.,
Είναι τεχνική - εμπορική εταιρεία που προσφέρει στον κατασκευαστικό κλάδο ένα εναλλακτικό σύστημα οπλισμένης τοιχοποιίας. Βασιζόμενη στην αρχική ιδέα χρήσης τοιχοποιίας με τρισδιάστατο μονωτικό υλικό ανάμεσα σε οικοδομικά πλέγματα η οποία ξεκίνησε στην Αμερική το 1960, εξαπλώθηκε στην Ευρώπη στα μέσα τις δεκαετίας του 1970 και εισήχθη στη Ελλάδα το 1990 έρχεται σήμερα να αντικαταστήσει τον συμβατικό τρόπο δόμησης. Μέσα από συνεχή έρευνα εξελίσσει το αρχικό προϊόν και καταργεί τη χρησιμοποίηση των τούβλων στις τοιχοποιίες , χρησιμοποιώντας έτοιμα βιομηχανικά πάνελ διογκωμένης πολυστερίνης και πετροβάμβακα φιλικά προς το περιβάλλον. Έχοντας ως αποτέλεσμα την σημαντική μείωση του χρόνου και του κόστους κατασκευής. Η 3D Panel Α.Ε. έχει ως επίκεντρο την αντισεισμική θωράκιση, την ταχύτητα, το χαμηλό κόστος και στην υψηλή ενεργειακή απόδοση των κατασκευών.
Previous
Next

3D PANEL - Σύστημα οπλισμένης τοιχοποιίας

Σχεδιασμός Χωρίς Περιορισμούς

Με την χρησιμοποίηση του συστήματος 3D PANEL μπορεί να υλοποιηθεί με ευκολία οποιοσδήποτε τύπος επίπεδου ή κυρτού γεωμετρικού σχήματος, εκτελώντας στο εργοτάξιο απλές κοπές των στοιχείων ή στο εργοστάσιο με τη χρήση cnc cutter.

Εφαρμογή σε Υπάρχοντα Κτήρια

Λόγω του χαμηλότερου βάρους των δομικών υλικών και συμβατότητας του υλικού ο φέρων οργανισμός του υπάρχοντος κτηρίου επιβαρύνεται λιγότερο σε σχέση με συμβατικούς τρόπους κατασκευής.

Κατασκευή σε Δύσβατες Περιοχές

Προσφέρει δυνατότητα κατασκευής και στις πλέον δύσβατες περιοχές. Το χαμηλότερο βαρος των δομικών υλικών δίνει τη δυνατότητα οικονομικής μεταφοράς των υλικών και την κατάργηση των βαρεών μηχανημάτων τόσο για την μεταφορά όσο και για την εγκατάσταση του υλικού.

Πλεονεκτήματα Κατασκευής

Άμεση Προσαρμογή Μεθόδου

H τεχνολογία 3D Panel ακολουθεί τον ΕΑΚ, ΕΚΩΣ και EUROCODES, ενώ τα συνεργεία της εταιρείας υιοθέτησαν γρήγορα την συγκεκριμένη κατασκευαστική μέθοδο.​

Εύκολη Εγκατάσταση

Υδραυλικών & Ηλεκτρολογικών

Τα απαραίτητα αυλάκια για να περάσουν οι αγωγοί δημιουργούνται πάνω στην αυτοσβηνόμενη πολυστερίνη με μία γεννήτρια θερμού αέρα ή με μία άλλη οποιαδήποτε πηγή θερμότητας. Η διαδικασία απαιτεί ελάχιστο χρόνο.

Ταχύτητα Κατασκευής

Η τεχνολογία 3D PANEL έχει μεγάλη ταχύτητα καθώς οι τοιχοποιίες κατασκευάζονται βιομηχανικά και στο εργοτάξιο γίνεται η τοποθέτηση τους από εξειδικευμένο προσωπικό.

Σχεδιασμός του μέλλοντος, όπου όλα είναι πλέον δυνατά

Αρχιτεκτονική Ευελιξία στο έπακρο

Σύμμικτη κατασκευή κατοικίας με το σύστημα δόμησης 3d Panel

Σύμφωνα με εργαστηριακές μετρήσεις σε πραγματική κλίμακα, οι κατασκευές 3D PANEL είναι ανθεκτικές χωρίς να υφίστανται ζημιές ή καταπονήσεις από αυτές που υπολογίζονται στις σεισμικές δράσεις.

Γραφείο Αττικής

Εργοστάσιο-Γραφείο Κρήτης

Γραφείο Καρδίτσας

Επικοινωνήστε μαζί μας

    © 2021 3D Panel S.A.