Ιστορική Αναδρομή

Τη δεκαετία του 1960, η ιδέα χρήσης τρισδιάστατου μονωτικού υλικού ανάμεσα σε δύο στρώματα οικοδομικού πλέγματος εισήχθη στην Αμερική. 

Χωρίς να υπάρχουν τα μέσα τεχνολογίας για μαζική παραγωγή, άρχισε να χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες εφαρμογές. Με την πάροδο των ετών έγιναν προσπάθειες για να σχεδιαστεί μια διαδικασία αυτοματοποίησης της κατασκευής του πάνελ 3D.

Ιστορική Αναδρομή

Τη δεκαετία του 1960, η ιδέα χρήσης τρισδιάστατου μονωτικού υλικού ανάμεσα σε δύο στρώματα οικοδομικού πλέγματος εισήχθη στην Αμερική. 

Χωρίς να υπάρχουν τα μέσα τεχνολογίας για μαζική παραγωγή, άρχισε να χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες εφαρμογές. Με την πάροδο των ετών έγιναν προσπάθειες για να σχεδιαστεί μια διαδικασία αυτοματοποίησης της κατασκευής του πάνελ 3D.

3D PANEL

Πλεονεκτήματα Κατασκευής

Άμεση Προσαρμογή Μεθόδου

H τεχνολογία 3D Panel ακολουθεί τον ΕΑΚ, ΕΚΩΣ και EUROCODES, ενώ τα συνεργεία της εταιρείας υιοθέτησαν γρήγορα την συγκεκριμένη κατασκευαστική μέθοδο.​

Εύκολη Εγκατάσταση Υδραυλικών & Ηλεκτρολογικών

Τα απαραίτητα αυλάκια για να περάσουν οι αγωγοί δημιουργούνται πάνω στην αυτοσβηνόμενη πολυστερίνη με μία γεννήτρια θερμού αέρα ή με μία άλλη οποιαδήποτε πηγή θερμότητας. Η διαδικασία απαιτεί ελάχιστο χρόνο.

Ταχύτητα Κατασκευής

Η τεχνολογία 3D PANEL έχει μεγάλη ταχύτητα καθώς οι τοιχοποιίες κατασκευάζονται βιομηχανικά και στο εργοτάξιο γίνεται η τοποθέτηση τους από εξειδικευμένο προσωπικό.

3D PANEL

Πλεονεκτήματα Κατασκευής

Άμεση Προσαρμογή Μεθόδου

H τεχνολογία 3D Panel ακολουθεί τον ΕΑΚ, ΕΚΩΣ και EUROCODES, ενώ τα συνεργεία της εταιρείας υιοθέτησαν γρήγορα την συγκεκριμένη κατασκευαστική μέθοδο.​

Εύκολη Εγκατάσταση Υδραυλικών & Ηλεκτρολογικών

Τα απαραίτητα αυλάκια για να περάσουν οι αγωγοί δημιουργούνται πάνω στην αυτοσβηνόμενη πολυστερίνη με μία γεννήτρια θερμού αέρα ή με μία άλλη οποιαδήποτε πηγή θερμότητας. Η διαδικασία απαιτεί ελάχιστο χρόνο.

Ταχύτητα Κατασκευής

Η τεχνολογία 3D PANEL έχει μεγάλη ταχύτητα καθώς οι τοιχοποιίες κατασκευάζονται βιομηχανικά και στο εργοτάξιο γίνεται η τοποθέτηση τους από εξειδικευμένο προσωπικό.

Πλεονεκτήματα Κατασκευής

Άμεση Προσαρμογή Μεθόδου

Άμεση Προσαρμογή Μεθόδου

H τεχνολογία 3D Panel ακολουθεί τον ΕΑΚ, ΕΚΩΣ και EUROCODES, ενώ τα συνεργεία της εταιρείας υιοθέτησαν γρήγορα την συγκεκριμένη κατασκευαστική μέθοδο.​

Εύκολη Εγκατάσταση

Εύκολη Εγκατάσταση

H τεχνολογία 3D Panel ακολουθεί τον ΕΑΚ, ΕΚΩΣ και EUROCODES, ενώ τα συνεργεία της εταιρείας υιοθέτησαν γρήγορα την συγκεκριμένη κατασκευαστική μέθοδο.​

Ταχύτητα Κατασκευής

Ταχύτητα Κατασκευής

Η τεχνολογία 3D PANEL έχει μεγάλη ταχύτητα καθώς οι τοιχοποιίες κατασκευάζονται βιομηχανικά και στο εργοτάξιο γίνεται η τοποθέτηση τους από εξειδικευμένο προσωπικό.

Πλεονεκτήματα 3d Panel

Πλεονεκτήματα Κατασκευής

Cras a elit sit amet leo accumsan volutsudisse.

Αντισεισμικότητα

Σύμφωνα με εργαστηριακές μετρήσεις σε πραγματική κλίμακα, οι κατασκευές 3D PANEL είναι ανθεκτικές χωρίς να υφίστανται ζημιές ή καταπονήσεις από αυτές που υπολογίζονται στις σεισμικές δράσεις.

Εσωκλιματική Άνεση

Με την αξιοποίηση της θερμοχωρητικής μάζας ικανοποιούνται τα κριτήρια άνεσης εσωτερικών χώρων και παρέχεται εσώκλιμα απαθές σε απότομες αλλαγές του καιρού για σημαντικά μεγάλο χρονικό διάστημα και σημαντική μείωση της υγρασίας.

Ηχομείωση

Οι εσωτερικοί τοίχοι με την ηχο-απορροφητική, ηχο-μονωτική επικάλυψη παρέχουν υψηλή ακουστική άνεση που ξεπερνά κατά πολύ το προβλεπόμενο από τον κανονισμό δείκτη ηχομόνωσης.

Πυροπροστασία

Δοκιμές πυραντοχής που πραγματοποιήθηκαν σε πάνελ απέδειξαν μια πυραντοχή αυτών που τα κατατάσσει στην κατηγορία Α2.  

Θερμομόνωση

Η τεχνολογία 3D PANEL προσφέρει εσωτερικό κέλυφος μόνωσης που ξεκινάει από τα 5εκ. και μπορεί να φτάσει και τα 40εκ. Αυτό συντελεί σε πολύ υψηλότερα ποσοστά θερμομόνωσης από τις συμβατικές κατασκευές.

Οικονομική Απόδοση Επένδυσης

Η βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας της κατασκευής με τo 3D PANEL μειώνει σημαντικά το χρόνο κατασκευής των τοιχοποιιών προσδίδοντας γρηγορότερη απόδοση της επένδυσης.

3D PANEL

Σύστημα οπλισμένης τοιχοποιίας

Σχεδιασμός Χωρίς Περιορισμούς

Με την χρησιμοποίηση του συστήματος 3D PANEL μπορεί να υλοποιηθεί με ευκολία οποιοσδήποτε τύπος επίπεδου ή κυρτού γεωμετρικού σχήματος, εκτελώντας στο εργοτάξιο απλές κοπές των στοιχείων ή στο εργοστάσιο με τη χρήση cnc cutter.

Εφαρμογή σε Υπάρχοντα Κτήρια

Λόγω του χαμηλότερου βάρους των δομικών υλικών και συμβατότητας του υλικού ο φέρων οργανισμός του υπάρχοντος κτηρίου επιβαρύνεται λιγότερο σε σχέση με συμβατικούς τρόπους κατασκευής.

Κατασκευή σε Δύσβατες Περιοχές

Κατασκευή σε Δύσβατες Περιοχές

Προσφέρει δυνατότητα κατασκευής και στις πλέον δύσβατες περιοχές. Το χαμηλότερο βαρος των δομικών υλικών δίνει τη δυνατότητα οικονομικής μεταφοράς των υλικών και την κατάργηση των βαρεών μηχανημάτων τόσο για την μεταφορά όσο και για την εγκατάσταση του υλικού.

Σχεδιασμός του μέλλοντος, όπου όλα είναι πλέον δυνατά

Αρχιτεκτονική Ευελιξία στο έπακρο

3D PANEL

Σύμμικτη κατασκευή κατοικίας με το σύστημα δόμησης 3d Panel

Το δομικό στοιχείο 3D Panel αποτελείται από τρισδιάστατο δομικό πλέγμα με ενσωματωμένη μόνωση, το οποίο σε συνδυασμό με τη παρουσία δύο στρώσεων εκτοξευόμενου σκυροδέματος δημιουργούν τοιχοποιία οιονεί οπλισμένου σκυροδέματος για χρήση σε κτίρια με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα ή χαλύβδινη κατασκευή.

Πλεονεκτήματα 3d Panel

Έργα

Δείτε μερικά από τα έργα μας

3D PANEL

Τα έργα μας

3D PANEL

Τα έργα μας

3D PANEL

Τα έργα μας

Add a new location

×