Ιστορική Αναδρομή

Τη δεκαετία του 1960, η ιδέα χρήσης τρισδιάστατου μονωτικού υλικού ανάμεσα σε δύο στρώματα οικοδομικού πλέγματος εισήχθη στην Αμερική. 

Χωρίς να υπάρχουν τα μέσα τεχνολογίας για μαζική παραγωγή, άρχισε να χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες εφαρμογές. Με την πάροδο των ετών έγιναν προσπάθειες για να σχεδιαστεί μια διαδικασία αυτοματοποίησης της κατασκευής του πάνελ 3D.

Ιστορική Αναδρομή

Τη δεκαετία του 1960, η ιδέα χρήσης τρισδιάστατου μονωτικού υλικού ανάμεσα σε δύο στρώματα οικοδομικού πλέγματος εισήχθη στην Αμερική. 

Χωρίς να υπάρχουν τα μέσα τεχνολογίας για μαζική παραγωγή, άρχισε να χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες εφαρμογές. Με την πάροδο των ετών έγιναν προσπάθειες για να σχεδιαστεί μια διαδικασία αυτοματοποίησης της κατασκευής του πάνελ 3D.

3D PANEL

Πλεονεκτήματα Κατασκευής

Άμεση Προσαρμογή Μεθόδου

H τεχνολογία 3D Panel ακολουθεί τον ΕΑΚ, ΕΚΩΣ και EUROCODES, ενώ τα συνεργεία της εταιρείας υιοθέτησαν γρήγορα την συγκεκριμένη κατασκευαστική μέθοδο.​

Εύκολη Εγκατάσταση Υδραυλικών & Ηλεκτρολογικών

Τα απαραίτητα αυλάκια για να περάσουν οι αγωγοί δημιουργούνται πάνω στην αυτοσβηνόμενη πολυστερίνη με μία γεννήτρια θερμού αέρα ή με μία άλλη οποιαδήποτε πηγή θερμότητας. Η διαδικασία απαιτεί ελάχιστο χρόνο.

Ταχύτητα Κατασκευής

Η τεχνολογία 3D PANEL έχει μεγάλη ταχύτητα καθώς οι τοιχοποιίες κατασκευάζονται βιομηχανικά και στο εργοτάξιο γίνεται η τοποθέτηση τους από εξειδικευμένο προσωπικό.

3D PANEL

Πλεονεκτήματα Κατασκευής

Άμεση Προσαρμογή Μεθόδου

H τεχνολογία 3D Panel ακολουθεί τον ΕΑΚ, ΕΚΩΣ και EUROCODES, ενώ τα συνεργεία της εταιρείας υιοθέτησαν γρήγορα την συγκεκριμένη κατασκευαστική μέθοδο.​

Εύκολη Εγκατάσταση Υδραυλικών & Ηλεκτρολογικών

Τα απαραίτητα αυλάκια για να περάσουν οι αγωγοί δημιουργούνται πάνω στην αυτοσβηνόμενη πολυστερίνη με μία γεννήτρια θερμού αέρα ή με μία άλλη οποιαδήποτε πηγή θερμότητας. Η διαδικασία απαιτεί ελάχιστο χρόνο.

Ταχύτητα Κατασκευής

Η τεχνολογία 3D PANEL έχει μεγάλη ταχύτητα καθώς οι τοιχοποιίες κατασκευάζονται βιομηχανικά και στο εργοτάξιο γίνεται η τοποθέτηση τους από εξειδικευμένο προσωπικό.

3D PANEL

Σύστημα οπλισμένης τοιχοποιίας

Σχεδιασμός Χωρίς Περιορισμούς

Με την χρησιμοποίηση του συστήματος 3D PANEL μπορεί να υλοποιηθεί με ευκολία οποιοσδήποτε τύπος επίπεδου ή κυρτού γεωμετρικού σχήματος, εκτελώντας στο εργοτάξιο απλές κοπές των στοιχείων ή στο εργοστάσιο με τη χρήση cnc cutter.

Εφαρμογή σε Υπάρχοντα Κτήρια

Λόγω του χαμηλότερου βάρους των δομικών υλικών και συμβατότητας του υλικού ο φέρων οργανισμός του υπάρχοντος κτηρίου επιβαρύνεται λιγότερο σε σχέση με συμβατικούς τρόπους κατασκευής.

Κατασκευή σε Δύσβατες Περιοχές

Προσφέρει δυνατότητα κατασκευής και στις πλέον δύσβατες περιοχές. Το χαμηλότερο βαρος των δομικών υλικών δίνει τη δυνατότητα οικονομικής μεταφοράς των υλικών και την κατάργηση των βαρεών μηχανημάτων τόσο για την μεταφορά όσο και για την εγκατάσταση του υλικού.

Σχεδιασμός του μέλλοντος, όπου όλα είναι πλέον δυνατά

Αρχιτεκτονική Ευελιξία στο έπακρο

3D PANEL

Σύμμικτη κατασκευή κατοικίας με το σύστημα δόμησης 3d Panel

Το δομικό στοιχείο 3D Panel αποτελείται από τρισδιάστατο δομικό πλέγμα με ενσωματωμένη μόνωση, το οποίο σε συνδυασμό με τη παρουσία δύο στρώσεων εκτοξευόμενου σκυροδέματος δημιουργούν τοιχοποιία οιονεί οπλισμένου σκυροδέματος για χρήση σε κτίρια με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα ή χαλύβδινη κατασκευή.

Πλεονεκτήματα 3d Panel

3D PANEL

Τα έργα μας

[open-user-map]