Τουριστικές κατοικίες στα Χανιά

Τουριστικές κατοικίες στα Χανιά


Project Description

Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel ( εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες ) σε σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές, πλάκες από  οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4..

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.