Συγκρότημα τριών τουριστικών κατοικιών στο Ρουμελί Ρεθύμνου

Συγκρότημα τριών τουριστικών κατοικιών στο Ρουμελί Ρεθύμνου


Project Description

Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel σε σύμμικτες κατασκευές από πρότυπες μεταλλικές διατομές , πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.