Αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις

Αρχιτεκτονική ευελιξία

Το κατασκευαστικό σύστημα οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση αρχιτεκτονικών ογκοπλασιών όπως έρκερ, καμπύλα γεωμετρικά σχήματα και διακοσμητικά στοιχεία της όψης.Δύναται να κατασκευαστούν σε επιθυμητές διαστάσεις, για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις

Επένδυση σε μεταλλικές κολώνες

Column_SS

Column_CS

Δημιουργία καμάρας σε συμβατική κατασκευή

Δημιουργία καμάρας σε σύμμικτη κατασκευή