Προσθήκη κατ’ επέκταση κλιμακοστασίου και καθ’ ύψος σοφίτας σε υφιστάμενο διώροφο κτίριο, νομός Χανίων

Προσθήκη κατ’ επέκταση κλιμακοστασίου και καθ’ ύψος σοφίτας σε υφιστάμενο διώροφο κτίριο, νομός Χανίων


Project Description

Σύμμικτη  κατασκευή στην περιοχή Αγία Μαρίνα, Νέα Κυδωνία, νομός Χανίων.

Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel σε σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές, πλάκες από  οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.