Μεταφερόμενη Eκκλησία στο Αμάρι, Ρεθύμνου

Μεταφερόμενη Eκκλησία στο Αμάρι, Ρεθύμνου


Project Description

Μεταφερόμενη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές με εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel στις εξωτερικές τοιχοποιίες και στις αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις ( Θόλοι, Τρούλος κτλ )

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.