Γαλβανισμένο πλέγμα τύπου Π

Μετά την τοποθέτηση των 3D Panel, λαμβάνει μέρος η συρραφή των ειδικών τεμαχίων χαλύβδινων πλεγμάτων. Πρόκειται για τα τεμάχια σχήματος Π, τα οποία βγαίνουν σε διαστάσεις από 5cm έως 45cm (ανάλογα την τοιχοποιία) , και τοποθετούνται περιμετρικά των ανοιγμάτων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ενίσχυση των λαμπάδων για να παραλάβουν τα φορτία της εκτοξευμένης τσιμεντοκονίας.

SKU: PLP Κατηγορία: