Τρεις διώροφες κατοικίες στη Χίο

Τρεις διώροφες κατοικίες στη Χίο


Project Description

Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel σε σύμμικτες κατασκευές από πρότυπες μεταλλικές διατομές , πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.