Σύστημα Οπλισμένης Τοιχοποιίας

Kατασκευή 3D Panel

Το σύστημα οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel αποτελείται από βιομηχανικά πάνελ διογκωμένης πολυστερίνης (μονωτικό υλικό) και γαλβανισμένων πλεγμάτων χαλύβδινων συρμάτων (οπλισμός).

Τα δομικά αυτά στοιχεία χρησιμοποιούνται ως υλικό πλήρωσης σε κατασκευές με φέροντες οργανισμούς μεταλλικών ή στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος.

Συναρμολόγηση

Τα πάνελ έχουν κατασκευαστεί με συγκεκριμένο τρόπο ώστε να εφαρμόζει το ένα μέσα στο άλλο, δηλαδή υπάρχει αρσενικό-θηλυκό δημιουργώντας πλέγμα αλληλοκάλυψης.

Χρησιμοποιώντας το πιστόλι αέρος (συρραπτικό μηχάνημα) και τα μεταλλικά κλιπς υλοποιείται η σύνδεση των πάνελ.

Το 3D PANEL εξασφαλίζει εύκολη και γρήγορη συναρμογή μειώνοντας τον χρόνο κατασκευής σε σχέση με τους συμβατικούς τρόπους δόμησης.

Εφαρμογές Οπλισμένης Τοιχοποιίας

Η εφαρμογή της οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel πραγματοποιείται είτε σε μεταλλική κατασκευή (Σύμμικτη κατασκευή) είτε σε φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος (Συμβατική κατασκευή)
H τοποθέτηση και η σύνδεση του συστήματος oπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel αναλαμβάνεται από τα εξειδικευμένα συνεργεία τα οποία κατέχουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία για την υλοποίηση της κατασκευής.

Σύμμικτη κατασκευή

Συμβατική κατασκευή

Πλεονεκτήματα 3D Panel

Αντισεισμικότητα

Σύμφωνα με εργαστηριακές μετρήσεις σε πραγματική κλίμακα, οι κατασκευές 3D PANEL είναι ανθεκτικές χωρίς να υφίστανται ζημιές ή καταπονήσεις από αυτές που υπολογίζονται στις σεισμικές δράσεις.

Πυροπροστασία

Δοκιμές πυραντοχής που πραγματοποιήθηκαν σε πάνελ απέδειξαν μια πυραντοχή αυτών που τα κατατάσσει στην κατηγορία Α2.  

Εσωκλιματική Άνεση

Με την αξιοποίηση της θερμοχωρητικής μάζας ικανοποιούνται τα κριτήρια άνεσης εσωτερικών χώρων και παρέχεται εσώκλιμα απαθές σε απότομες αλλαγές του καιρού για σημαντικά μεγάλο χρονικό διάστημα και σημαντική μείωση της υγρασίας.

Θερμομόνωση

Η τεχνολογία 3D PANEL προσφέρει εσωτερικό κέλυφος μόνωσης που ξεκινάει από τα 5εκ. και μπορεί να φτάσει και τα 40εκ.
Αυτό συντελεί σε πολύ υψηλότερα ποσοστά θερμομόνωσης από τις συμβατικές κατασκευές.

Ηχομείωση

Οι εσωτερικοί τοίχοι με την ηχο-απορροφητική, ηχο-μονωτική επικάλυψη παρέχουν υψηλή ακουστική άνεση που ξεπερνά κατά πολύ το προβλεπόμενο από τον κανονισμό δείκτη ηχομόνωσης.

Οικονομική Απόδοση Επένδυσης

Η βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας της κατασκευής με τo 3D PANEL μειώνει σημαντικά το χρόνο κατασκευής των τοιχοποιιών προσδίδοντας γρηγορότερη απόδοση της επένδυσης.

Πλεονεκτήματα 3D Panel

Αντισεισμικότητα

Σύμφωνα με εργαστηριακές μετρήσεις σε πραγματική κλίμακα, οι κατασκευές 3D PANEL είναι ανθεκτικές χωρίς να υφίστανται ζημιές ή καταπονήσεις από αυτές που υπολογίζονται στις σεισμικές δράσεις.

Εσωκλιματική Άνεση

Με την αξιοποίηση της θερμοχωρητικής μάζας ικανοποιούνται τα κριτήρια άνεσης εσωτερικών χώρων και παρέχεται εσώκλιμα απαθές σε απότομες αλλαγές του καιρού για σημαντικά μεγάλο χρονικό διάστημα και σημαντική μείωση της υγρασίας.

Ηχομείωση

Οι εσωτερικοί τοίχοι με την ηχο-απορροφητική, ηχο-μονωτική επικάλυψη παρέχουν υψηλή ακουστική άνεση που ξεπερνά κατά πολύ το προβλεπόμενο από τον κανονισμό δείκτη ηχομόνωσης.

Πυροπροστασία

Δοκιμές πυραντοχής που πραγματοποιήθηκαν σε πάνελ απέδειξαν μια πυραντοχή αυτών που τα κατατάσσει στην κατηγορία Α2.  

Θερμομόνωση

Η τεχνολογία 3D PANEL προσφέρει εσωτερικό κέλυφος μόνωσης που ξεκινάει από τα 5εκ. και μπορεί να φτάσει και τα 40εκ.
Αυτό συντελεί σε πολύ υψηλότερα ποσοστά θερμομόνωσης από τις συμβατικές κατασκευές.

Οικονομική Απόδοση
Επένδυσης

Η βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας της κατασκευής με τo 3D PANEL μειώνει σημαντικά το χρόνο κατασκευής των τοιχοποιιών προσδίδοντας γρηγορότερη απόδοση της επένδυσης.