Τουριστική κατοικία στις Μαργαρίτες, Ρέθυμνο

Τουριστική κατοικία στις Μαργαρίτες, Ρέθυμνο


Project Description

Τουριστική κατοικία στις Μαργαρίτες, Ρέθυμνο.

Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel ( εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες και αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις ) σε σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές, πλάκες από  οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4..

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.