Διώροφη Κατοικία Αχαρνές Αττικής

Διώροφη Κατοικία Αχαρνές Αττικής


Project Description

Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel σε κατασκευή με φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος στην περιοχή των Αχαρνών, Αττικής.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.