Κτήριο ΑΜΕΑ στην Παλλήνη Αττικής

Κτήριο ΑΜΕΑ στην Παλλήνη Αττικής


Project Description

Σύμμικτη κατασκευή στην περιοχή της Παλλήνης, στην Αττική.
Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel σε σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές, πλάκες από  λαμαρίνα και οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.