Διώροφη Κατοικία Ιπποκράτειος Πολιτεία

Διώροφη Κατοικία Ιπποκράτειος Πολιτεία


Project Description

Σύμμικτη κατασκευή στην περιοχή Ιπποκράτειος Πολιτεία.
Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel σε σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές και πλάκες από  οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.