Προσθήκη ορόφου στον Κατσαμπά, Νομός Ηρακλείου

Προσθήκη ορόφου στον Κατσαμπά, Νομός Ηρακλείου


Project Description


Σύμμικτη κατασκευή στην περιοχή Κατσαμπά, στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Προσθήκη ορόφου, κατασκευή έτους 2015.

Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel σε σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές,

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.