Διπλή προσθήκη ορόφου στο Τυμπάκι, Νομός Ηρακλείου

Διπλή προσθήκη ορόφου στο Τυμπάκι, Νομός Ηρακλείου


Project Description

Συμβατική κατασκευή ενός ορόφου αλλά και σύμμικτη κατασκευή επιπλέον ορόφου στην περιοχή Τυμπακίου, στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Προσθήκη ορόφου, κατασκευή έτους 2017.

Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel στις εξωτερικές τοιχοποιίες και εφαρμογή οπλισμένης θερμοπρόσοψης 3D Panel για τις επικαλύψεις του φέροντος οργανισμού, σε κατασκευή με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel σε σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές , πλάκες από λαμαρίνα και οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.