Πρότυπο αντισεισµικού κτιρίου µε χρήση οπλισµένου σκυροδέµατος

Πρότυπο αντισεισµικού κτιρίου µε χρήση οπλισµένου σκυροδέµατος