Πρότυπο αντισεισµικού κτιρίου µε χρήση οπλισµένου σκυροδέµατος