Βιομηχανικό κτήριο στην Nάξο

Βιομηχανικό κτήριο στην Nάξο


Project Description

Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel σε κατασκευή βιομηχανικού κτιρίου με μεταλλικό φέροντα οργανισμό.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.