Τριώροφη διπλοκατοικία στο Πικέρμι Αττικής

Τριώροφη διπλοκατοικία στο Πικέρμι Αττικής


Project Description

Σύμμικτη κατασκευή στο Πικέρμι Αττικής.

Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel σε σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές, πλάκες από  οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.