Προσθήκη Ορόφου στου Παπάγου, Νομός Αττική

Προσθήκη Ορόφου στου Παπάγου, Νομός Αττική


Project Description

Μεταλλική κατασκευή προσθήκης ορόφου στην περιοχή Παπάγου, στο Νομό Αττικής.

Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel σε κατασκευή με μεταλλικό φέροντα οργανισμό και ξύλινη στέγη.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος.