Διώροφη κατοικία στα Μάλια, Ηράκλειο Κρήτης

Διώροφη κατοικία στα Μάλια, Ηράκλειο Κρήτης


Project Description

Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης θερμοπρόσοψης 3D Panel για τις υπάρχουσες τοιχοποιίες και επικαλύψεις του φέροντος οργανισμού, σε κατασκευή με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας και τελικού επιχρίσματος