Διώροφη Εξοχική Κατοικία στην Λίμνη Πλαστήρα

Διώροφη Εξοχική Κατοικία στην Λίμνη Πλαστήρα


Project Description

Σύμμικτη κατασκευή στην λίμνη Πλαστήρα.
Εφαρμογή του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel σε σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές, πλάκες από  οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4,
Ολοκλήρωση του συστήματος οπλισμένης τοιχοποιίας 3D Panel με την εκτόξευση ενισχυμένης τσιμεντοκονίας & επένδυση πέτρας.