Πιστοποίηση ISO 10005:2018

Πιστοποίηση ISO 10005:2018

Η Εταιρεία καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του Πελάτη καθώς και τις ισχύουσες νομοθετικές ή κανονιστικές απαιτήσεις, δήλωση εργασίας, προδιαγραφές και αλληλογραφία πελατών όπως μέρος της Διαδικασίας Ανάπτυξης Προτάσεων & Αναθεώρησης Συμβάσεων. Οι απαιτήσεις είναι για να διασφαλιστεί ότι η Εταιρεία έχει τις κατάλληλες δυνατότητες πριν από την έναρξη των εργασιών στο έργο. Όταν αλλάζουν οι απαιτήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες, εφαρμόζεται η Εταιρεία η Διαδικασία Ανάπτυξης Προτάσεων και Αναθεώρησης Συμβάσεων για την εξασφάλιση Υπεύθυνων.

Οι αρχές γνωρίζουν τις αλλαγές. Τα ισχύοντα έγγραφα αναθεωρούνται σύμφωνα με το Διαδικασία διαχείρισης διαμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένου αυτού του σχεδίου ποιότητας.