Βιομηχανικό κτήριο στα Πιτσίδια, Ηρακλείου Κρήτης

Μεταλλική κατασκευή στην περιοχή Πιτσίδια, στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Βιομηχανικό κτήριο 360τ.μ.  
Μεταλλική κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές  & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.