Νέο τουριστικό συγκρότημα στην τοποθεσία Ρουμελί, νομός Ρεθύμνου.
Τουριστικές κατοικίες 100τ.μ.  έκαστη, κατασκευή έτους 2020.
Σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές , πλάκες από λαμαρίνα και οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4 & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.