Τουριστικές Κατοικίες Royal Garden στο Μπαλί, Νομός Ρεθύμνου

 

Συμβατική κατασκευή στην περιοχή Μπαλί, στο Νομό Ρεθύμνου της Κρήτης.
Τουριστικές κατοικίες 100 τ.μ.  έκαστη, κατασκευή έτους 2016.

 

Συμβατική κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα  & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.
Χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονία με υποκατάστατο ασβέστη, ανθεκτικότερο στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ώστε να μην προκαλούνται ρηγματώσεις.