Πλεονεκτήματα

Θερμομόνωση

Η τεχνολογία 3D PANEL προσφέρει εσωτερικό κέλυφος μόνωσης που ξεκινάει από τα 5εκ. και μπορεί να φτάσει και τα 40εκ. Αυτό συντελεί σε πολύ υψηλότερα ποσοστά θερμομόνωσης από τις συμβατικές κατασκευές.

Οικονομική Απόδοση Επένδυσης

Η βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας της κατασκευής με τo 3D PANEL μειώνει σημαντικά το χρόνο κατασκευής των τοιχοποιιών προσδίδοντας γρηγορότερη απόδοση της επένδυσης.

Εσωκλιματική Άνεση

Με την αξιοποίηση της θερμοχωρητικής μάζας ικανοποιούνται τα κριτήρια άνεσης εσωτερικών χώρων και παρέχεται εσώκλιμα απαθές σε απότομες αλλαγές του καιρού για σημαντικά μεγάλο χρονικό διάστημα και σημαντική μείωση της υγρασίας.

Aντισεισμικότητα

Σύμφωνα με εργαστηριακές μετρήσεις σε πραγματική κλίμακα, οι κατασκευές 3D PANEL είναι ανθεκτικές χωρίς να υφίστανται ζημιές ή καταπονήσεις από αυτές που υπολογίζονται στις σεισμικές δράσεις.

Ηχομείωση

Οι εσωτερικοί τοίχοι με την ηχο-απορροφητική, ηχο-μονωτική επικάλυψη παρέχουν υψηλή ακουστική άνεση που ξεπερνά κατά πολύ το προβλεπόμενο από τον κανονισμό δείκτη ηχομόνωσης.

Πυροπροστασία

Δοκιμές πυραντοχής που πραγματοποιήθηκαν σε πάνελ απέδειξαν μια πυραντοχή αυτών που τα κατατάσσει στην κατηγορία Α2.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Γραβιάς 32, ΤΚ 18545 Πειραιάς

+30 2111990215