Σύμμικτη κατασκευή στην περιοχή Αρκαλοχώρι, στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές, μεταλλική στέγη & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.
Χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονία με υποκατάστατο ασβέστη, ανθεκτικότερο στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ώστε να μην προκαλούνται ρηγματώσεις.