Σύμμικτη κατασκευή στην περιοχή Ρογδιά, στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Μονοκατοικία 173 τ.μ.  κατασκευή έτους 2015.
Σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές , πλάκες από λαμαρίνα και οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4 & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.
Χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονία με υποκατάστατο ασβέστη, ανθεκτικότερο στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ώστε να μην προκαλούνται ρηγματώσεις.
Επιλέχθηκαν κουφώματα αλουμινίου σε λευκή  απόχρωση με ρολά, εσωτερικά πατώματα από πλακάκι και μάρμαρο και θωρακισμένη πόρτα εισόδου.