Σύμμικτη κατασκευή στην περιοχή Γλυκά Νερά, στην Αττική.
Κτίριο της εταιρείας Aegean κατασκευασμένο με τοιχοποιία 3d Panel.
Σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές , πλάκες από λαμαρίνα και οπλισμένο σκυρόδεμα  & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.