Σύμμικτη κατασκευή στην περιοχή  της Κρήτης.
H εταιρεία μας ανέλαβε την μερική ανακαίνιση και επέκταση της ξενοδοχειακής μονάδας  Elysium στην Χερσόνησο της Κρήτης, έτος ανακαίνισης 2014.
 Αναλυτικότερα, δημιουργήθηκαν αρχιτεκτονικοί όγκοι , τα στηθαία του δώματος όλων των κτιρίων αλλά και σκέπαστρο στην είσοδο του εστιατορίου όπου οι τεγίδες υλοποιήθηκαν με οπλισμένη τοιχοποιία 3D Panel.

Χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονία με υποκατάστατο ασβέστη, ανθεκτικότερο στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ώστε να μην προκαλούνται ρηγματώσεις.