Κατοικία, στην περιοχή Καλέσα, Ηρακλείου

Νέα κατοικία στην τοποθεσία Καλέσα, νομός Ηρακλείου.
Σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές , πλάκες από λαμαρίνα και οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4 & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.