Συμβατική κατασκευή στην περιοχή Μελιδόνι, στο Ρέθυμνο της Κρήτης,
κατασκευή έτους 2013.
Συμβατική κατασκευή από  οπλισμένο σκυρόδεμα  & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.
Χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονία με υποκατάστατο ασβέστη, ανθεκτικότερο στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ώστε να μην προκαλούνται ρηγματώσεις.