Σύμμικτη κατασκευή στον δήμο Αρτέμιδας, στην Αττική.
Ισόγεια κατοικία με κύριους χώρους  210τ.μ. και ημιυπαίθριους 40τ.μ. κατασκευή έτους 2020.

Σύμμικτη ισόγεια κατοικία με μεταλλικό σκελετό, πλάκα οπλισμένου σκυρόδεματος & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.