Homepage

Η 3D Panel χτίζει το μέλλον με την ανάπτυξη της οπλισμένης τοιχοποιίας με ένα καινοτόμο, ευέλικτο και εύχρηστο σύστημα κατασκευής.

3d_panel_3Δ

3d_panel_3Δ

με πετροβάμβακα

3d_panel_W

3d_panel_W

με πετροβάμβακα

Το πάνελ της 3D Panel επιτρέπει την κατασκευή οποιουδήποτε τύπου κτηρίου, προσφέροντας πλεονεκτήματα τόσο κατά την διάρκεια κατασκευής όσο και κατά τη διάρκεια ζωής του κτηρίου, εκμεταλλευόμενοι τις αυξημένες σχεδιαστικές του ικανότητες σε συνδυασμό με τα υψηλά πρότυπα της αντισεισμικής και της ενεργειακής του απόδοσης, προσφέρουμε κατασκευές χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ

Σύμφωνα με εργαστηριακές μετρήσεις σε πραγματική κλίμακα, οι κατασκευές 3D PANEL είναι ανθεκτικές χωρίς να υφίστανται ζημιές ή καταπονήσεις από αυτές που υπολογίζονται στις σεισμικές δράσεις.

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Δοκιμές πυραντοχής που πραγματοποιήθηκαν σε πάνελ απέδειξαν μια πυραντοχή αυτών που τα κατατάσσει στην κατηγορία Α2 .

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Η τεχνολογία 3D PANEL προσφέρει εσωτερικό κέλυφος μόνωσης που ξεκινάει από τα 5εκ. και μπορεί να φτάσει και τα 40εκ. Αυτό συντελεί σε πολύ υψηλότερα ποσοστά θερμομόνωσης από τις συμβατικές
κατασκευές.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Η βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας της κατασκευής με τo 3D PANEL μειώνει σημαντικά
το χρόνο κατασκευής των τοιχοποιιών προσδίδοντας γρηγορότερη απόδοση της επένδυσης.

ΗΧΟΜΕΙΩΣΗ

Οι εσωτερικοί τοίχοι με την ηχο-απορροφητική, ηχο-μονωτική επικάλυψη παρέχουν υψηλή ακουστική άνεση που ξεπερνά κατά πολύ το προβλεπόμενο από τον κανονισμό δείκτη ηχομόνωσης.

ΕΣΩΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΣΗ

Με την αξιοποίηση της θερμοχωρητικής μάζας
ικανοποιούνται τα κριτήρια άνεσης εσωτερικών χώρων και παρέχεται εσώκλιμα απαθές σε απότομες αλλαγές του καιρού για σημαντικά
μεγάλο χρόνικό διάστημα και σημαντική μείωση της υγρασίας.

ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

H τεχνολογία 3D PANEL ακολουθεί τον ΕΑΚ, ΕΚΩΣ και EUROCODES, ενώ τα συνεργεία της εταιρείας υιοθέτησαν γρήγορα την συγκεκριμένη κατασκευαστική μέθοδο.​

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Η τεχνολογία 3D PANEL έχει μεγάλη ταχύτητα καθώς οι τοιχοποιίες κατασκευάζονται βιομηχανικά και στο εργοτάξιο γίνεται η τοποθέτηση τους από εξειδικευμένο προσωπικό.

ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Τα απαραίτητα αυλάκια για να περάσουν οι αγωγοί δημιουργούνται πάνω στην αυτοσβηνόμενη πολυστερίνη με μία γεννήτρια θερμού αέρα ή με μία άλλη οποιαδήποτε πηγή θερμότητας. Η διαδικασία απαιτεί ελάχιστο χρόνο, είναι απλή, και το πιο σημαντικό είναι ότι διατηρεί το εργοτάξιο καθαρό αφού δεν δημιουργεί μπάζα.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

Με την χρησιμοποίηση του συστήματος 3D PANEL μπορεί να υλοποιηθεί με ευκολία οποιοσδήποτε τύπος επίπεδου ή κυρτού γεωμετρικού σχήματος, εκτελώντας στο εργοτάξιο απλές κοπές των στοιχείων ή στο εργοστάσιο με τη χρήση cnc cutter.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΕ ΔΥΣΒΑΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Προσφέρει δυνατότητα κατασκευής και στις πλέον δύσβατες περιοχές. Το χαμηλότερο βαρος των δομικών υλικών δίνει τη δυνατότητα οικονομικής μεταφοράς των υλικών και την κατάργηση των βαρεών μηχανημάτων τόσο για την μεταφορά όσο και για την εγκατάσταση του υλικού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Λόγω του χαμηλότερου βάρους των δομικών υλικών και συμβατότητας του υλικού ο φέρων οργανισμός του υπάρχοντος κτηρίου επιβαρύνεται λιγότερο σε σχέση με συμβατικούς τρόπους κατασκευής.

Το 3D Panel στηρίζεται στη χρήση μονωμένων πάνελ τοιχοποιίας από αυτοσβηνόμενη διογκωμένη πολυστερίνη ΕΡS100 και μεταλλικά πλέγματα τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με δισδιαγώνιες ράβδους. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται ως στοιχείο πλήρωσης για εσωτερικές και εξωτερικές τοιχοποιίες, για μεσοτοιχίες, διαχωριστικά πετάσματα και καλύψεις ανοιγμάτων σε νέα ή υπό ανακατασκευή κτήρια καθώς και σε βιομηχανικά και εμπορικά κτήρια μεγάλων διαστάσεων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Let’s Build Something Great Together